فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

دانلود کتاب شیوه ارائه

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول گرافیک کامپیوتری مقطع کارشناسی

گرافیک کامپیوتری مقطع کارشناسی کامپیوتر

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه پازل 8 و N وزیر با الگوریتم های هوش مصنوعی

پازل 8 و N وزیر با الگوریتم های هوش مصنوعی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل